За какви стипендии може да аплицирате за изучување на италијански јазик во Италија?

За какви стипендии може да аплицирате за изучување на италијански јазик во Италија?

Нашата визија е да им овозможиме на сите оние кои се заинтересирани за изучување на италијански јазик да можат да поминат одреден период во Италија, изучувајќи го овој јазик.

За какви стипендии може да аплицирате за изучување на италијански јазик во Италија?

За какви стипендии може да аплицирате за изучување на италијански јазик во Италија?

Нашата визија е да им овозможиме на сите оние кои се заинтересирани за изучување на италијански јазик да можат да поминат одреден период во Италија, изучувајќи го овој јазик.