Распоред на часови по италијански јазик нивоа А1.1 – Б1.1

Распоред на часови по италијански јазик нивоа А1.1 – Б1.1

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997

Распоред на часови по италијански јазик нивоа А1.1 – Б1.1

Распоред на часови по италијански јазик нивоа А1.1 – Б1.1

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997

Интензивни претпладневни курсеви по германски, француски, италијански и англиски јазик

Интензивни претпладневни курсеви по германски, француски, италијански и англиски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Специјализиран курс по германски јазик за медицинари

Специјализиран курс по германски јазик за медицинари

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Упис за интензивен курс по португалски јазик

Упис за интензивен курс по португалски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Упис за курс по албански јазик

Упис за курс по албански јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Упис за курс по грчки јазик

Упис за курс по грчки јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Упис за курс по турски јазик

Упис за курс по турски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Упис за курс по руски јазик

Упис за курс по руски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Интензивен курс по шпански јазик

Интензивен курс по шпански јазик

Дополнителни информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Интензивен курс по италијански јазик

Интензивен курс по италијански јазик

Дополнителни информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Упис за курс по деловен англиски јазик

Упис за курс по деловен англиски јазик

Дополнителни информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Распоред на часови по англиски јазик, нивоа од А1.1 -Б1.1 и деловен англиски јазик

Распоред на часови по англиски јазик, нивоа од А1.1 -Б1.1 и деловен англиски јазик

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997

Англиски јазик за медицински сестри – почетно и напредни нивоа

Англиски јазик за медицински сестри – почетно и напредни нивоа

Дополнителни информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Упис за интензивен курс по англиски јазик – почетно и напредни нивоа

Упис за интензивен курс по англиски јазик – почетно и напредни нивоа

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Упис за интензивен курс по словенечки јазик

Упис за интензивен курс по словенечки јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Германски јазик за медицински сестри – почетно ниво

Германски јазик за медицински сестри – почетно ниво

Едукативниот центар Да Научиме е основан на 01.01.2013 и е посветен на едукација на млади. Започна со водење на веб повеќе

Интензивен курс по германски јазик – нивоа А1.1 до Б2.2

Интензивен курс по германски јазик – нивоа А1.1 до Б2.2

Едукативниот центар Да Научиме е основан на 01.01.2013 и е посветен на едукација на млади. Започна со водење на веб повеќе

Презентација и упис за јазични курсеви во Едукативен центар ” Да научиме”

Презентација и упис за јазични курсеви во Едукативен центар ” Да научиме”

Заради ограничен број на места – задолжително пријавување на danaucime@gmail.com или 071/638997

Интензивен курс по француски јазик

Интензивен курс по француски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997