Подготвителни часови за полагање на TOEFL Ibt испит

Подготвителни часови за полагање на TOEFL Ibt испит

За дополнителни информации контактирајте не’ преку контакт формата danaucime@gmail.com или 071/638997

Eдукативниот центар “Да Научиме” огранизира подготвителни часови за полагање на испит TOEFL Ibt

Предвидени се 16 часа, секој со времетраење по 60 минути, односно по 4 часа за секој модул на ТОЕFL. Часовите се одржуваат во Скопје  за викенд по договор со слушателите. Последните 3 часови се симулација на испитот. Предвидени се  4 часа во текот на една седмица, според рамката (2+2). За време на часовите менторот е должен да:

  • Преку зададени вежби ( усни и писмени) ги запознава и подготвува слушателите за испитот ТОЕFL;
  • Oбезбеди дидактички материјал за одвивање на час;
  • Посвети дел од часот за интерактивни вежби и работа во групи;
  • Посветува време на секој слушател посебно;
  • Изврши писмена евалуација на работата на секој слушател;
  • Подготви завршна активност при што секој слушател, ќе биде должен да подготви презентација на тема зададена од менторот;
  • Води евиденција за пристуство/отсуство на секој слушател.

Во цената курсот за подготвителните часови е вклучено:

-16 часа подготовка за испитот ТОЕFL;

-дидактички материјал;

-симулација на ТОЕFL тест;

-сертификат за посета на подготвителни часови;

Цена – 5799 денари

Можност за плаќање на 2 рати!

Mинимален број на слушатели:  5

За дополнителни информации контактирајте не’ преку контакт формата danaucime@gmail.com или 071/638997

Пријавување до 08.09.2017-та

Share Button

Препорачани статии

Распоред на часови по италијански јазик нивоа А1.1 – Б1.1

Распоред на часови по италијански јазик нивоа А1.1 – Б1.1

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997

Интензивни претпладневни курсеви по германски, француски, италијански и англиски јазик

Интензивни претпладневни курсеви по германски, француски, италијански и англиски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Специјализиран курс по германски јазик за медицинари

Специјализиран курс по германски јазик за медицинари

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Упис за интензивен курс по португалски јазик

Упис за интензивен курс по португалски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997

Упис за курс по албански јазик

Упис за курс по албански јазик

Дополнителни информации може да се добијат на контакт формата danaucime@gmail.com или на 071/638997