Детски курсеви по англиски, француски, италијански, шпански и германски јазик

Детски курсеви по англиски, француски, италијански, шпански и германски јазик

Информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Едукативниот центар “ Да Научиме”  организира јазични курсеви за деца од 4-14 години.

Програмите се засебни за деца од 4-6 години и за деца од 11 -14 години.

Јазичните курсеви се конципирани според специјална програма при што се користи дидактички материјал наменет за возраста на слушателот.

Програмите се интерактивни, се работи во групи, акцентот е ставен на конверзација. Детето, освен со јазични вештини од јазикот кој го изучува, ќе стекне со социјални вештини кои ги придонесат за неговиот когнитивен развој.

Часовите се одржуваат два пати во текот на седмицата или за време на викенд ( во договор со целата група)

Јазици кои може да се изучуваат: aнглиски, германски, француски, шпански и  италијански.

Месечна рата: 1399 денари

Термини по договор, за време на викенд или во текот на една седмица.

 Почеток на настава 11.09.2017-та!

Информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Share Button

Препорачани статии

Курс по конверзација – италијански јазик

Курс по конверзација – италијански јазик

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Курс по конверзација – германски јазик

Курс по конверзација – германски јазик

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Цена – 4500 денари за студенти и невработени лица!
Информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Повик за учество на работилница “Германскиот јазик, низ германскиот музика, кујна и филм”
Повик за учество на работилница ““Италијанскиот јазик, низ италијанската музика, кујна и филм”