Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Цена – 4500 денари за студенти и невработени лица!
Информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Eдукативниот центар “Да Научиме” огранизира подготвителни часови за полагање на испит TOEFL Ibt

Предвидени се 16 часа, секој со времетраење по 60 минути, односно по 4 часа за секој модул на ТОЕFL. Часовите се одржуваат во Скопје  за викенд по договор со слушателите. Последните 3 часови се симулација на испитот. Предвидени се  4 часа во текот на една седмица, според рамката (2+2). За време на часовите менторот е должен да:

  • Преку зададени вежби ( усни и писмени) ги запознава и подготвува слушателите за испитот ТОЕFL;
  • Oбезбеди дидактички материјал за одвивање на час;
  • Посвети дел од часот за интерактивни вежби и работа во групи;
  • Посветува време на секој слушател посебно;
  • Изврши писмена евалуација на работата на секој слушател;
  • Подготви завршна активност при што секој слушател, ќе биде должен да подготви презентација на тема зададена од менторот;
  • Води евиденција за пристуство/отсуство на секој слушател.

Во цената курсот за подготвителните часови е вклучено:

-16 часа подготовка за испитот ТОЕFL;

-дидактички материјал;

-симулација на ТОЕFL тест;

– помош при апликација за полагање на испит.

Цена  9000 денари, попуст за студенти и невработени 50% – 4500 денари!

Можност за плаќање на 2 рати!

Mинимален број на слушатели:  4

Информации на телефон: 071/638997

За дополнителни информации контактирајте не’ преку електронската пошта danaucime@gmail.com

Пријавување до 30.09.2017-та

Share Button

Препорачани статии

Распоред на часови за интензивен курс по италијански јазик – почетно ниво локации Центар, Карпош 3 и Автокоманда
Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 10.09

Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 10.09

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997

Распоред на часови за интензивен курс по германски јазик – почеток 10.09

Распоред на часови за интензивен курс по германски јазик – почеток 10.09

Дополнителни информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Mon ChouChou (Мон ШуШу)- Kids Fashion

Mon ChouChou (Мон ШуШу)- Kids Fashion

Mon ChouChou – Kids Fashion е место каде што ќе најдете модерни, уникатни, високо – квалитетни парчиња детска гардероба, наменети повеќе

Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997