Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Цена – 4500 денари за студенти и невработени лица!
Информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Eдукативниот центар “Да Научиме” огранизира подготвителни часови за полагање на испит TOEFL Ibt

Предвидени се 16 часа, секој со времетраење по 60 минути, односно по 4 часа за секој модул на ТОЕFL. Часовите се одржуваат во Скопје  за викенд по договор со слушателите. Последните 3 часови се симулација на испитот. Предвидени се  4 часа во текот на една седмица, според рамката (2+2). За време на часовите менторот е должен да:

  • Преку зададени вежби ( усни и писмени) ги запознава и подготвува слушателите за испитот ТОЕFL;
  • Oбезбеди дидактички материјал за одвивање на час;
  • Посвети дел од часот за интерактивни вежби и работа во групи;
  • Посветува време на секој слушател посебно;
  • Изврши писмена евалуација на работата на секој слушател;
  • Подготви завршна активност при што секој слушател, ќе биде должен да подготви презентација на тема зададена од менторот;
  • Води евиденција за пристуство/отсуство на секој слушател.

Во цената курсот за подготвителните часови е вклучено:

-16 часа подготовка за испитот ТОЕFL;

-дидактички материјал;

-симулација на ТОЕFL тест;

– помош при апликација за полагање на испит.

Цена  9000 денари, попуст за студенти и невработени 50% – 4500 денари!

Можност за плаќање на 2 рати!

Mинимален број на слушатели:  4

Информации на телефон: 071/638997

За дополнителни информации контактирајте не’ преку електронската пошта danaucime@gmail.com

Пријавување до 30.09.2017-та

Share Button

Препорачани статии

Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Лела, мандарините поскапеа, а  ти си ми уште скарана“

Лела, мандарините поскапеа, а ти си ми уште скарана“

Овој графит е урбана скопска приказна и речиси и да нема некој во Скопје кој не го видел или барем не слушнал за него преку муабети од другите.

Се чекаме на Рекорд

Се чекаме на Рекорд

На ова место сигурно се чекале вашите баба и дедо, вашите родители, а денес и вие се чекате на Рекорд.

Како настанале имињата на македонските градови?

Како настанале имињата на македонските градови?

Дали некогаш сте се запрашале како е настанато името на вашето родно место?

Како скопските населби и маала ги добиле своите имиња?

Како скопските населби и маала ги добиле своите имиња?

Дали некогаш сте се запрашале како Драчево, Чаир, Аеродром или познатите скопски маала како Дебар Маало ги добиле своите имиња? Прочитајте го текстот и дознајте за потеклото на имињата на некои од нив