Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Подготвителни часови за полагање на ТОЕFL Ibt испит – 50% попуст за студенти и невработени лица

Цена – 4500 денари за студенти и невработени лица!
Информации на danaucime@gmail.com или 071/638997

Eдукативниот центар “Да Научиме” огранизира подготвителни часови за полагање на испит TOEFL Ibt

Предвидени се 16 часа, секој со времетраење по 60 минути, односно по 4 часа за секој модул на ТОЕFL. Часовите се одржуваат во Скопје  за викенд по договор со слушателите. Последните 3 часови се симулација на испитот. Предвидени се  4 часа во текот на една седмица, според рамката (2+2). За време на часовите менторот е должен да:

  • Преку зададени вежби ( усни и писмени) ги запознава и подготвува слушателите за испитот ТОЕFL;
  • Oбезбеди дидактички материјал за одвивање на час;
  • Посвети дел од часот за интерактивни вежби и работа во групи;
  • Посветува време на секој слушател посебно;
  • Изврши писмена евалуација на работата на секој слушател;
  • Подготви завршна активност при што секој слушател, ќе биде должен да подготви презентација на тема зададена од менторот;
  • Води евиденција за пристуство/отсуство на секој слушател.

Во цената курсот за подготвителните часови е вклучено:

-16 часа подготовка за испитот ТОЕFL;

-дидактички материјал;

-симулација на ТОЕFL тест;

– помош при апликација за полагање на испит.

Цена  9000 денари, попуст за студенти и невработени 50% – 4500 денари!

Можност за плаќање на 2 рати!

Mинимален број на слушатели:  4

Информации на телефон: 071/638997

За дополнителни информации контактирајте не’ преку електронската пошта danaucime@gmail.com

Пријавување до 30.09.2017-та

Share Button

Препорачани статии

Информативна сесија за студирање во Италија за додипломски и последипломски студии

Време и место – недела 26.04.2018-та, од 20:00 часот, Едукативен центар ” Да научиме”

Повик за учество на работилница ” Велигденски обичаи и традиции во Германија”
Koнкурс за доделување на една стипендија во вредност од 80% за изучување на италијански јазик во Камерино, Италија

Koнкурс за доделување на една стипендија во вредност од 80% за изучување на италијански јазик во Камерино, Италија

Заинтересираните кандидати за добивање на стипендија, можат да се информираат и да закажат информативна средба на danaucime@gmail.com или да не’ контактираат на телефонскиот број 071/638997!

Конкурс за доделување на 10 ваучери во вредност од 300 евра за летна јазична програма за изучување на шпански јазик во Малага

Конкурс за доделување на 10 ваучери во вредност од 300 евра за летна јазична програма за изучување на шпански јазик во Малага

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или информирај се на 071/638997

Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 26.03

Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 26.03

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997