Kурсеви по математика за основци и гимназијалци

Kурсеви по математика за основци и гимназијалци

За сите дополнителни информации, контактирајте не’ на danaucime@gmail.com или 071/638997

Едукативниот центар Да Научиме е основан на 01.01.2013 и е посветен на едукација на млади. Започна со водење на веб порталот www.danaucime.mk. Во референтната листа на изработени проекти на Да Научиме се вбројуваат:

  • Прва база на приватни подучувачи, каде секој ученик може да најде професор од соодветната област односно бесплатна платформа за сите подучувачи  по различни вешитни;
  • Еду Картичка – прва младинска картичка за попусти и поволности во Р.Македонија;
  • Грид Образование и Еду Магазин – портали со содржини од едукативен карактер.

Едукативниот центар ” Да Научиме” организира курс по математика и физика за основнци и гиманзијалци. Креативен и неформален начин на учење на математика, работа во мали групи, интерактивна настава.

Програма за курс по математика

1. Општ курс по математика

Времетрање – 4 месеци. Опфатени се 32 часа по 90 минути. Цена на цел курс – 6400 денари, плаќање на 4 рати. Курсот е наменет за гимназијалци и основци, при што се обработуваат теми кои се дел од наставната училишна програма.

Достапни курсеви за:

– Oпшта математика за I година;

– Општа математика за II година;

– Општа математика за III година;

– Општа математика за IV година;

– Општа математика за ученици од основно училиште ( седмо, осмо и деветто одделение).

2. Курсеви по математика според теми

Времетрање – 2 месеци. Опфатени се 16 часа по 90 минути. Цена на цел курс – 3200 денари, плаќање на 2 месечни рати.

Достапни курсеви:

– Математика – AЛГЕБРА  ( искази и множества, основни бројни множества, алгебарски рационални изрази, линеарна функција, линеарни равенки, линеарни неравенки, систем на линеарни равенки и неравенки, степени и корени, комплексни броеви, квадратни равенки, квадратни функција и квадратна неравенка, експоненцијална и логаритамска);

– Математика – ТРИГОНОМЕТРИЈА ( тригонометриски функции од остар агол, графичко преставување на тригонометриски функции, основни тригонометриски функции од произволен агол, трансформации на тригонометриски функции, тригонометриски равенки);

-Математика – ГЕОМЕТРИЈА (геометриски функции во рамнина, периметар и плоштина, геометриски фигури во простор, плоштина и волумен на тело);

-Maтематика – АНАЛИЗА (низи и прогресии, функции и гранични вредности на функции, диференцијално сметање);

-Математика -АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА (произволен координатен систем во рамнина, равенка на права, заемна положба на две прави во кружница);

Математика -КОМБИНАТОРИКА. ВЕРОЈАТНОСТ.СТАТИСТИКА

Наменети за основнци и средношколци од сите училишта. Во цената за сите курсеви се вклучени материјали за работа. Плаќањето е на месечни рати.

За сите дополнителни информации, контактирајте не’ на danaucime@gmail.com или 071/638997

Информативна сесија -25.11 во 12:00

Почеток на настава – 01.12!

Share Button

Препорачани статии

Информативна сесија за студирање во Италија за додипломски и последипломски студии

Време и место – недела 26.04.2018-та, од 20:00 часот, Едукативен центар ” Да научиме”

Повик за учество на работилница ” Велигденски обичаи и традиции во Германија”
Koнкурс за доделување на една стипендија во вредност од 80% за изучување на италијански јазик во Камерино, Италија

Koнкурс за доделување на една стипендија во вредност од 80% за изучување на италијански јазик во Камерино, Италија

Заинтересираните кандидати за добивање на стипендија, можат да се информираат и да закажат информативна средба на danaucime@gmail.com или да не’ контактираат на телефонскиот број 071/638997!

Конкурс за доделување на 10 ваучери во вредност од 300 евра за летна јазична програма за изучување на шпански јазик во Малага

Конкурс за доделување на 10 ваучери во вредност од 300 евра за летна јазична програма за изучување на шпански јазик во Малага

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или информирај се на 071/638997

Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 26.03

Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 26.03

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997