Kурсеви по математика за основци и гимназијалци

Kурсеви по математика за основци и гимназијалци

За сите дополнителни информации, контактирајте не’ на danaucime@gmail.com или 071/638997

Едукативниот центар Да Научиме е основан на 01.01.2013 и е посветен на едукација на млади. Започна со водење на веб порталот www.danaucime.mk. Во референтната листа на изработени проекти на Да Научиме се вбројуваат:

  • Прва база на приватни подучувачи, каде секој ученик може да најде професор од соодветната област односно бесплатна платформа за сите подучувачи  по различни вешитни;
  • Еду Картичка – прва младинска картичка за попусти и поволности во Р.Македонија;
  • Грид Образование и Еду Магазин – портали со содржини од едукативен карактер.

Едукативниот центар ” Да Научиме” организира курс по математика и физика за основнци и гиманзијалци. Креативен и неформален начин на учење на математика, работа во мали групи, интерактивна настава.

Програма за курс по математика

1. Општ курс по математика

Времетрање – 4 месеци. Опфатени се 32 часа по 90 минути. Цена на цел курс – 6400 денари, плаќање на 4 рати. Курсот е наменет за гимназијалци и основци, при што се обработуваат теми кои се дел од наставната училишна програма.

Достапни курсеви за:

– Oпшта математика за I година;

– Општа математика за II година;

– Општа математика за III година;

– Општа математика за IV година;

– Општа математика за ученици од основно училиште ( седмо, осмо и деветто одделение).

2. Курсеви по математика според теми

Времетрање – 2 месеци. Опфатени се 16 часа по 90 минути. Цена на цел курс – 3200 денари, плаќање на 2 месечни рати.

Достапни курсеви:

– Математика – AЛГЕБРА  ( искази и множества, основни бројни множества, алгебарски рационални изрази, линеарна функција, линеарни равенки, линеарни неравенки, систем на линеарни равенки и неравенки, степени и корени, комплексни броеви, квадратни равенки, квадратни функција и квадратна неравенка, експоненцијална и логаритамска);

– Математика – ТРИГОНОМЕТРИЈА ( тригонометриски функции од остар агол, графичко преставување на тригонометриски функции, основни тригонометриски функции од произволен агол, трансформации на тригонометриски функции, тригонометриски равенки);

-Математика – ГЕОМЕТРИЈА (геометриски функции во рамнина, периметар и плоштина, геометриски фигури во простор, плоштина и волумен на тело);

-Maтематика – АНАЛИЗА (низи и прогресии, функции и гранични вредности на функции, диференцијално сметање);

-Математика -АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА (произволен координатен систем во рамнина, равенка на права, заемна положба на две прави во кружница);

Математика -КОМБИНАТОРИКА. ВЕРОЈАТНОСТ.СТАТИСТИКА

Наменети за основнци и средношколци од сите училишта. Во цената за сите курсеви се вклучени материјали за работа. Плаќањето е на месечни рати.

За сите дополнителни информации, контактирајте не’ на danaucime@gmail.com или 071/638997

Информативна сесија -25.11 во 12:00

Почеток на настава – 01.12!

Share Button

Препорачани статии

Повик за учество на работилница ”Шпанско божиќно кафе- обичаи и традиции”

Повик за учество на работилница ”Шпанско божиќно кафе- обичаи и традиции”

Несомнено, еден од најубавите периоди во годината е Божиќ. Дали знаете како шпанците го прославуваат Божиќ и божиќните празници? Дали повеќе

Повик за учество на работилница ”Италијанско божиќно кафе- обичаи и традиции”

Повик за учество на работилница ”Италијанско божиќно кафе- обичаи и традиции”

Несомнено, еден од најубавите периоди во годината е Божиќ. Дали знаете како италијанците го прославуваат Божиќ и божиќните празници? Дали повеќе

Информативна сесија за студирање во Словенија

Информативна сесија за студирање во Словенија

Време и место – недела 24.12.2017-та, од 12:00 -14:00 часот, Едукативен центар ” Да научиме”

Повик за учество на работилница ” Германско божиќно кафе- обичаи и традиции”

Повик за учество на работилница ” Германско божиќно кафе- обичаи и традиции”

Пријавување на danaucime@gmail.com или 071/638997 најдоцна до 16.12. 2017-та!

Aнглиски јазик за медицински сестри – почетно и напредни нивоа

Aнглиски јазик за медицински сестри – почетно и напредни нивоа

Дополнителни информации на danaucime@gmail.com или 071/638997