Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Тестот  (IELTS), односно Меѓународниот систем за тестирање по англиски јазик (International English Language Testing System), е водечки тест во светот за тестирање на познавањето на англискиот јазик.

Тестот IELTS е создаден од водечки светски експерти за оценување на познавањето на англискиот јазик. Тестот ужива голем углед на меѓународно ниво, а го признаваат повеќе од 7,000 органзации ширум светот. Тестот IELTS постои во две верзии академска верзија на IELTS и општа верзија на IELTS.

IELTS длабински ги оценува сите ваши вештини на англиски јазик – читање, пишување, слушање и зборување, и е осмислен на тој начин да покаже како ќе се служите со англискиот јазик за време на студиите или на работното место.

Деловите слушање и зборување се исти за двете верзии на тестот, додека читањето и пишувањето се разликуваат. Сите делови се полагаат во ист ден, а резултатите се добиваат на 13-от ден од денот на полагање. На тестот не можете да паднете. IELTS е осмислен на тој начин да може да ги оцени вештините по англиски јазик на сите нивоа. Оценката за секоја од четирите вештини се заснова на бодовна скала од 1-9, како и општа оценка за нивото.

За секој дел од тестот оценката за нивото може да биде цел број (на пр. 5.0, 6.0, 7.0) или цел број и половина (на пр. 5.5, 6.5, 7.5).

Програма:

Предвидени се 16 часа, секој со времетраење по 60 минути, односно по 4 часа за секој модул на IELTS. Предвидени се 2 ( 3) часа во текот на една седмица. На крајот на курсот, предвидена е симулација на IELTS тест.  За време на часовите менторот е должен да:

  • Преку зададени вежби ( усни и писмени) ги запознава и подготвува слушателите за испитот IELTS;
  • Oбезбеди дидактички материјал за одвивање на час;
  • Посвети дел од часот за интерактивни вежби и работа во групи;
  • Посветува време на секој слушател посебно;
  • Изврши писмена евалуација на работата на секој слушател;
  • Води евиденција за пристуство/отсуство на секој слушател.

Цена: 4399 денари, со можност за плаќање на 2 месечни рати.

Во цената за подготвителните часови е вклучено:

-16 часа подготовка за испитот IELTS;

-дидактички материјал;

-симулација на IELTS тест;

Минимален број на слушатели – 5

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Пријави се на следниот линк – клик тука!

Пријавување најдоцна до 21.05!

Почеток на курс -22.05!

Share Button

Препорачани статии

Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Подготвителни часови за полагањe на IELTS (International English Language Testing System)

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или 071/638997

Лела, мандарините поскапеа, а  ти си ми уште скарана“

Лела, мандарините поскапеа, а ти си ми уште скарана“

Овој графит е урбана скопска приказна и речиси и да нема некој во Скопје кој не го видел или барем не слушнал за него преку муабети од другите.

Се чекаме на Рекорд

Се чекаме на Рекорд

На ова место сигурно се чекале вашите баба и дедо, вашите родители, а денес и вие се чекате на Рекорд.

Како настанале имињата на македонските градови?

Како настанале имињата на македонските градови?

Дали некогаш сте се запрашале како е настанато името на вашето родно место?

Како скопските населби и маала ги добиле своите имиња?

Како скопските населби и маала ги добиле своите имиња?

Дали некогаш сте се запрашале како Драчево, Чаир, Аеродром или познатите скопски маала како Дебар Маало ги добиле своите имиња? Прочитајте го текстот и дознајте за потеклото на имињата на некои од нив