Вработување во ЕЛЕМ

Вработување во ЕЛЕМ

Паричниот износ на основната плата е 26.980 денари

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи пречистен текст Сл.весник бр.54/2013 година и член 5,7, 8 и 9 од Колективниот договор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје, а во врска со Одлуката за потреба од засновање на работен однос бр.04-390/1 од 22.01.2014 година
АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
објавува
ЈАВЕН ОГЛАС
За потреба од засновање на работен однос во Дирекција, АД ЕЛЕМ – Скопје,
за извршување на работи на неопределено време, за следното работно место:
- 1 (еден) извршител на работно место 1100/67 „Референт за административни и архивски работи, приправник, во Службата за заеднички набавки, Оддел за заеднички набавки, Сектор за комерцијални работи.
Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови: IV степен, Средно училиште.

Следете не’ на нашата фан страна на Фејсбук!

Паричниот износ на основната плата е 26.980 денари.
Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, а во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со почеток од 07:30-08:00 часот до 15:30-16:00 часот. Огласот трае пет работни дена од денот на огласувањето.
Со пријавата кандидатите да достават:
- Доказ за завршено образование (оригинал или копија заверена на нотар);
- Уверение за државјанство (копија);
- Кратка биографија;
- Контакт телефон.
Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот на пријавување.
Повеќе информации за начинот на пријавувење:
http://www.vrabotuvanje.com.mk/job-advert/referent-za-administrativni-i-arhivski-raboti/10889
Share Button

Препорачани статии

Аплицирај за Еду Картичка во Roxy Rock кафе бар по цена од само 100 денари

Аплицирај за Еду Картичка во Roxy Rock кафе бар по цена од само 100 денари

Испијте го вашето кафе и уживајте во попустите на Еду Картичка!

Студирајте на Универзитетот АDA во Азербејџан

Студирајте на Универзитетот АDA во Азербејџан

ADA University ( www.ada.edu.az) offers 6 Bachelor degree programs within three School

Природен лек за имунитет

Природен лек за имунитет

Денешниот домашен лек е лекот за подобрување на имунитетот, лек кој до сега се има покажано како 100% успешен

Meд – лек за многу болести

Meд – лек за многу болести

Медот е природен лек кој со своите својства добро влијае врз здравјето на луѓето и помага за лекување на повеќе повеќе

Брзата храна, како и тешките јадења богати со масти, се секојдневниот избор на сите оние коишто се борат да живеат во рамките на денешните норми на културата за живеење

Брзата храна, како и тешките јадења богати со масти, се секојдневниот избор на сите оние коишто се борат да живеат во рамките на денешните норми на културата за живеење

За ова разговараме со млада девојка од Скопје која се реши да го сподели своето мислење за исхраната на младите во Македонија и нејзините лични навики кои придонесуваат за здраво живеење.